Informacje dla wystawcy 2017

Drodzy Goście , Wystawcy i Odwiedzający ConExPest.

Zapraszamy wszystkich Państwa do przyjazdu w dnia 11-12 maja 2017 r. do Wrocławia i udziału w organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji największych w Polsce Targów branży DDD.

Konferencje podczas wystawy ConExPest 2017

Bezpieczeństwo Zdrowotne i Zdrowie Publiczne jako nadrzędne cele działań branży DDD

11-12  Maja 2017

Miejsce:  sale konferencyjne C i D  Wrocławskie  Centrum Kongresowe

Hala Stulecia , ul. Wystawowa 1, Wrocław

 

Program konferencji:

11 Maja 2017

 

13:00 – 13:10

Wprowadzenie w temat konferencji – Zygmunt Jeszka, Prezes PSP DDD

13:15 – 13:45

Norma 16636 i certyfikacja – Michel Tulkens (CEPA)

13:50 – 14:20

Kontrola Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa nad prawidłowością procesu dystrybucji fosforowodoru jako najbardziej niebezpiecznego środka ochrony roślin – mgr inż. Adam Błochowiak, Wojewódzki Inspektor w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu (PIORIN)

14:25 – 14:55

Problem obecności gryzoni i owadów w otoczeniu pacjentów szpitali oraz niebezpieczeństwa wynikające z jego lekceważenia
mgr Joanna Tereszkiewicz (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)

15:00 – 15:30

Szkodniki sanitarne jako przenosiciele chorób człowieka – dr hab. Monika Derda, prof. Edward Hadaś (Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

 

12 Maja 2017

11:00 – 11:30

Szkodniki sanitarne – wszechobecność uciążliwa i nieunikniona
dr inż. Marcin Kadej (Uniwersytet Wrocławski)

11:35 – 12:05

Produkcja żywności pochodzenia zwierzęcego a bezpieczeństwo konsumenta – dr Tadeusz Bakuła (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski)

12:10 – 12:40

Prawdziwe zagrożenia jakie stwarzają szkodniki w przetwórstwie spożywczym – mgr Adam Puściński (PSP DDD)