ConExPest 2017

ConExPest je to najväčša opakujúca sa udalosť pre priemysel DDD v Poľsku.
Miesto stretnutia pre výrobcov, distribútorov a poskytovateľov služieb.
Tu predstavuje sa najnovšie produkty pre riadenie a monitorovanie škodcov z celej Európy, rovnako ako mimoeurópske krajiny. Tu priamo stretavaju sa výrobcovia a poskytovatelia služieb. Pokračujúca v priebehu výstavy konferencia je vynikajúcou príležitosťou na prezentáciu výsledkov vedeckého výskumu.

Nápad ConExPest zrodil sa v poľskej skupine pracovníkov dezinfekcji, dezinsekcji a deratizácji, ktorý je zároveň organizátorom celého projektu. V silne fragmentovanym prostredí odd PSPDDD je najväčším subjektom pracujúcim pre vytvoreníe centra, ktorá integruje osoby a subjekty spojené s DDD sektora. Snažíme sa byť reprezentantem pre cely priemysel. Nadchádzajúca výstava ConExPest sa bude konať vo Vroclavi na 11-12 mája 2017. V Conference Center v športovej hale sturočia. Komplex športovej hale sturočia je v súčasnej dobe jedným z najžiadanejších miest pre organizátorov významných výstav zaroven v Poľsku aj celej Európe, Ázii, Amerike.

športovej hale sturočia je navrhnuta cez slávneho architekta mestského Maxa Berga a bola považovana za jeden z jeho najväčších diel dvadsiateho storočia. V roku 2006 športovej hale sturočia bola zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO.
To znamená, že miesto pre ConExPest nebola vybraná náhodou, určite to prispeje k oslave ConExPest 2017.
Poľská skupina Dezinfekcji, Dezinsekcji a Deratizacji pozýva k účasti na vystavu.