ConExPest 2017

Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji już po raz czwarty (co trzy lata) było organizatorem międzynarodowych targów branży ddd ConExPest 2017. Ta największa w Polsce specjalistyczna impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem wystawców, przedstawicieli biznesu i zwiedzających. W wystawie wzięło udział prawie 40 producentów i handlowców sprzętu i środków ddd. Byli to reprezentanci z Polski oraz z kilku krajów Europy i Azji. Były też stoiska informacyjne firm certyfikujących oraz państwowych inspekcji. Ciekawostką było „Muzeum DDD”.

Jak w każdej dziedzinie również w tej branży udział zaawansowanej elektroniki i komputeryzacji jest coraz większy. Podobne targi organizowane są przez innych członków CEPA w różnych krajach. Dzięki temu zainteresowani podnoszeniem jakości usług a jednocześnie ochroną środowiska i bezpieczeństwem człowieka, mają możliwość na bieżąco śledzenia wszystkiego co nowe w przedmiotowym temacie.

Targom towarzyszyła dwudniowa konferencja „Bezpieczeństwo zdrowotne i zdrowie publiczne jako nadrzędne cele działań branży ddd”. W temat wprowadził Prezes PSPDDD Zygmunt Jeszka. Przedstawiciel CEPA Michel Tulkens omówił temat normy 16636 i certyfikacji w krajach Europy. Bardzo ciekawie o problemach dystrybucji fosforowodoru i związanych z tym niebezpieczeństwach mówił mgr. inż Adam Błochowiak – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa z Poznania. Ochroną przed szkodnikami sanitarnymi objęte są szpitale i inne obiekty służby zdrowia. Tam szczególnie wszystkie działania muszą być ukierunkowane na bezpieczeństwo i zdrowie człowieka. Interesująco przedstawiła to mgr Joanna Tereszkiewicz z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Wspomniane szkodniki jako wektory chorób człowieka dr hab. Monika Derda w wykładzie przygotowanym z prof. Edwardem Hadasiem z Katedry i Zakładu Parazytologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W drugim dniu o uciążliwej i nieuniknionej wszechobecności szkodników sanitarnych barwnie mówił dr Marcin Kadej z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ważnym elementem naszego zdrowia jest żywność pochodzenia zwierzęcego. O bezpiecznej produkcji wykład wygłosił dr Tadeusz Bakuła z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego. Dalej o przemyśle, w tym samym kontekście zakończył konferencję mgr Adam Puściński z PSPDDD.

Uczestnicy zobaczyli wszelkie nowości w branży ddd. Z wykładów, niezwykle ciekawych, poznali kierunki działań preferowanych przez PSPDDD. Targi zakończyło rozstrzygnięcie konkursu, w którym zwiedzający wytypowali zwycięzców w kilku kategoriach. Za najciekawsze stoisko prezentowane na targach statuetkę otrzymał Tadeusz Karpiński który od lat jest kustoszem założonego przez siebie Muzeum DDD. Oceniane były także produkty prezentowane na targach. Nagroda za produkt do deratyzacji trafiła do firmy Bayer, do dezynsekcji do firmy Best-Pest. Za innowacyjność zwiedzający nagrodzili firmę Unichem.

Czekamy i zapraszamy na kolejne targi ConExPest 2020