O nas

Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji działa od 1994 r.
Powołaniu organizacji przyświecał nadrzędny cel uporządkowania rynku ddd w Polsce po zmianach ustrojowych `89 roku oraz zapewnienie wysokich standardów świadczonych przez branżę usług. Stowarzyszenie tworzą specjaliści szeroko pojętej branży dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.

Jesteśmy członkiem CEPA Konfederacji Europejskich Stowarzyszeń Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji. Współpracujemy z inspekcjami sanitarnymi i weterynaryjnymi, administracją oraz placówkami naukowymi m.in.: Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, Polskim Towarzystwem Czystości, Polskim Towarzystwem Higienicznym, Państwowym Zakładem Higieny oraz wieloma innymi instytucjami.

Poprzez podejmowane przez nas działania staramy się podnieść świadomość w zakresie zagrożeń ddd i sposobów ich zwalczania, ochrony zdrowia publicznego poprzez wykonywanie zabiegów ddd, czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych zarówno członków, jak i osób związanych: z ochroną zdrowia, produkcją, dystrybucją i obrotem żywności. W tym zakresie prowadzimy szerokie działania szkoleniowe i informacyjne, organizujemy liczne konferencje o charakterze lokalnym i ogólnopolskim.

Jesteśmy nowoczesną, ciągle zmieniającą się według potrzeb organizacją. Zdobyte informacje o nowych technologiach, trendach i przepisach prawa prezentujemy we własnym kwartalniku branżowym wydawanym nieprzerwanie od kilku lat. Mamy własne wyspecjalizowane działy świadczące specjalistyczne usługi, takie jak Biuro Rzeczoznawców, które udziela wsparcia w zakresie doradztwa, konsultacji, wydawania opinii i ekspertyz z zakresu ddd.